9 biểu tương tôn giáo ít được biết đến

lesknwonsymbols
Biểu tượng tôn giáo luôn có ý nghĩa và vị trí đặc biệt trong lòng mỗi con chiên mộ đạo. Tuy nhiên, không phải ai cũng am hiểu để biết tường tận về ý nghĩa của chúng. Một số thường bị diễn giải sai và một số biểu tượng rất ít được biết đến.

1. Dấu thập giá ngược

Ngày nay, biểu tượng này được biết đến như hình ảnh đại diện cho Satan giáo, mặc dù nó từng một thời là biểu tượng về niềm tin của thiên chúa giáo (trước đây có tên là Dấu thập của thánh Peter). Tông đồ Peter đã bị đóng đinh với đầu hướng xuống đất. Có vẻ như ông không khoái chết theo kiểu truyền thống của các con chiên thiên chúa khác.

Continue reading