Phỏng vấn Jeremy Wallach, đồng biên tập cuốn sách Metal Rules the Globe: Heavy Metal Music around the World

jeremywallach

Jeremy Wallach khá nổi tiếng trong cộng đồng nghiên cứu metal với nhiều công trình nghiên cứu về nền công nghiệp âm nhạc heavy metal cũng như văn hóa đại chúng liên quan đến heavy metal. Ông là đồng tác giả của cuốn sach Metal Rule the Globe: Heavy Metal Music around the World, khám phá sự tương tác giữa âm nhạc metal và các nền văn hóa khác nhau. Ông là giáo sư tại khoa Văn hóa đại chúng (Popular Culture), đại học bang Bowling Green, Mỹ. Nhóm phóng viên trang web deathmetalunderground đã may mắn có cuộc phỏng vấn nhanh với GS Jeremy Wallach về các vấn đề liên quan đến học thuật hóa nghiên cứu metal.

Continue reading